Derce Poliüretan

PU Döküm Elastomerler

PU elastomerlerin kimyasına inceleyecek olursak 3 temel yapı taşından oluştuğunu görürüz. Elastomer; poliol, zincir uzatıcının ve izosiyanatın doğru oran ve koşullarda reaksiyona girmesi ile oluşur. Oluşan polimer zincirlerinin kimyasal yapısına baktığımızda ise diğer poliüretanlardan farkını görebiliriz. Elastomelere yüksek yırtılma, kopma dayanımı ve eşsiz esnekliğini ve-ren lineer moleküler zincir yapısıdır. Poliol ve zincir uzatıcının izosiyanat ile reaksiyonu sonucu ortaya çıkan üretan bağları sert bölümü oluştururken, uzun poliol zinciri yumuşak segmenti oluşturur. Sert segment ve yumuşak segmentin oranı ve birbirinden ayrışma biçimi elastomerin nihai özelliklerini büyük oranda belirler. Üretan zincirinin yanı sıra üretan grupları arasında oluşan moleküller arası hidrojen bağları ise elastomerin mekanik özellikleri için çok önemlidir. Geri döndürülebilir şekilde kopan ve yeniden olşabilen bu bağ, elastomerin elastik özellikleri için hayatidir.

Hammadde türüne göre değişik sıcaklıklarda (230C-1100C) üretilebilen elastomerler, alçak basınç döküm makinaları ile işlenmektedir. Üretimden önce sıvı bileşenlerin içerisinde hapsolan havanın vakumlanarak bileşenlerin gazsız hale getirilmesi çok önemlidir. Ardından bileşenlerin karıştırılması esnasında sıvının içerisine hiçbir şekilde hava çekilmemelidir. Döküm yapılacak kalıbın sıcaklığı ve pişirme sıcaklığı hammadde türüne ve uygulamaya göre değişiklik göstermektedir.

Uygulama amacı ve çalışma koşullarına göre kullanılacak elastomerin türü de belirlenmelidir. PU elastomerler için ilk genel ayrım kullanılan izosiyanat türüne göre yapılmaktadır. Birinci tür izosiyanat olarak TDI (toluene diizosiyanat) kullanılan elastomerlerdir. Bu tür sistemde zincir uzatıcı olarak genellikle MbOCA (4,4’-Methylenebis (2-chloroaniline)) kullanılır. İkinci tür ise MDI (methylene diphenyl diisosiyanat) bazlı ve zincir uzatıcı olarak genellikle butandiol ya da monoethylene glycol gibi kimyasallar kullanılır.

Copyright © 2014, Derce Poliüretan.Tasarım ve uygulama: Turhan